Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 13:52:24
  • Inici
  • > Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

  • Presentació presencial, o a través del correu postal, davant dels registres generals i de les oficines d'atenció al públic dels serveis centrals i de les oficines perifèriques del departament, adreçades als òrgans o organismes responsables, d'acord amb el procediment establert a l'article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat de l'Administració General de l'Estat.

  • Presentació telemàtica a través del servei de la Inspecció General del Departament, operatiu a la seu electrònica central del Ministeri.

Presentació telemàtica de queixes i suggeriments