Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos Y Función Pública
seu electrònica
Direcció General de Fons Europeus
dijous, 9 de desembre de 2021 14:35:16

Contactes

Qualsevol consulta relacionada amb els continguts o el funcionament d’aquesta seu electrònica, la podeu formular a través de l’adreça de correu electrònic següent:

Dirección General de Fondos Comunitarios: SGInspeccion@sepg.hacienda.gob.es