Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 14:02:48

Contactes

Qualsevol consulta relacionada amb els continguts o el funcionament d’aquesta seu electrònica, la podeu formular a través de l’adreça de correu electrònic següent:

Dirección General de Fondos Comunitarios: SGInspeccion@sepg.hacienda.gob.es