Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos Y Función Pública
seu electrònica
Direcció General de Fons Europeus
dijous, 9 de desembre de 2021 15:40:34
  • Inici
  • > Signatura electrònica

Signatura electrònica

Les característiques de la signatura electrònica s'han d'ajustar a la política de signatura electrònica i certificats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics, mitjançant l'ús de qualsevol certificat electrònic que es preveu a l'article 13.2, subapartats a) i b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Relació d'entitats que presten serveis de certificació

Punt d'informació sobre la signatura electrònica a la FNMT Abre en nueva ventana