Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos
seu electrònica
Direcció General de Fons Europeus
dilluns, 10 de maig de 2021 23:37:03
  • Inici
  • > Validació del certificat de seu

Validació del certificat de seu

 D’acord amb el que estableix l’article 6.1 d) del  Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (PDF, aprox. 436,20 kB), pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (PDF, aprox. 532,58 kB), d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, qualsevol seu electrònica ha de disposar d’un sistema de verificació dels certificats de la seu, que ha de ser accessible de manera directa i gratuïta.

 Pot verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica Central d’aquest Ministeri, de manera directa i gratuïta, a través de la plataformaVALIDe  Abre en nueva ventana

 Els certificats de seu Abre en nueva ventana tenen la utilitat d’assegurar que les relacions dels ciutadans s’efectuen a través d’un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.