Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos Y Función Pública
seu electrònica
Direcció General de Fons Europeus
dijous, 9 de desembre de 2021 14:58:00

AVISOS

  • La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Inici

Seu Electrònica de la Direcció General de Fons Europeus

Benvingut a la seu electrònica de la D‏*irección General de Fons Europeus

A través d’aquesta plataforma, proporcionem un punt d’accés a la seu i als serveis electrònics dins l’àmbit dels incentius regionals i dels fons comunitaris.

  Serveis electrònics
Catàleg de serveis als quals poden accedir les persones interessades i els seus representants legals.
  Estat de tramitació dels procediments
Consulteu la situació de tramitació d’un expedient d’incentius regionals i de fons comunitaris.
  Notificacions telemàtiques
Servei a través del qual les persones interessades podran rebre les notificacions i les comunicacions administratives relatives als expedients d’incompliment del projecte d’incentius regionals i dels procediments de reintegrament de fons comunitaris que es preveuen a la Llei 38/2003, general de subvencions.
  Informació sobre incentius regionals i fons comunitaris
Consulteu informació interessant sobre els incentius regionals i els fons comunitaris.
  Normativa
Consulteu la normativa que s’aplica en matèria d’incentius regionals i fons comunitaris.