Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos Y Función Pública
seu electrònica
Direcció General de Fons Europeus
miércoles, 26 de enero de 2022 21:28:20

Contactes

Qualsevol consulta relacionada amb els continguts o el funcionament d’aquesta seu electrònica, la podeu formular a través de l’adreça de correu electrònic següent:

Dirección General de Fondos Comunitarios: SGInspeccion@sepg.hacienda.gob.es