Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos
Egoitza elektronikoa
Europarrak Funtsen Zuzendaritza Nagusia
astelehena, 2021(e)ko maiatzaren 10a 23:46:43

Kontaktuak

Egoitza elektroniko honen edukien edo funtzionamenduaren gaineko edozein kontsulta posta elektronikoko helbide honen bidez egin daiteke:

Dirección General de Fondos Comunitarios: SGInspeccion@sepg.hacienda.gob.es