Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 14:09:41

Guía de navegación

Esta sede electrónica pon á disposición dos usuarios da web sedefondoscomunitarios.gob.es esta breve guía de navegación, onde se explica como se organizan os contidos do sitio e onde se dan normas e recomendacións para o correcto uso da sede.

Consideracións previas

• Para os efectos do establecido na normativa reguladora das sedes electrónicas, considerarase que se está nesta sede electrónica sempre que:

 1. Na parte superior do navegador se observe:

  https://sedefondoscomunitarios.gob.es/sitios/sedeincentivosregionales/es-ES/Paginas/inicio.aspx

 2. Durante a navegación non aparezan ventás emerxentes alleas á sede.
 3. A ventá ou o contido da sede non estea dentro doutro marco ou similar incluído noutro portal ou sitio web.

Non se estará dentro desta sede, por exemplo, na seguinte situación:

• Considérase que se abandona a sede e, polo tanto, requirirase "volver entrar":

 1.  Cando o enderezo URL https://sedefondoscomunitarios.gob.es/ ... varíe por calquera motivo alleo á navegación da sede; entre outros, escribir directamente na barra de enderezos, seleccionar un marcador, favorito ou similar; pulsar as frechas; recuperar páxinas do historial, aínda que sexan da propia sede, e situacións parecidas.
  Flechas ie8
 2. Cando transcorran máis de 60 minutos sen actividade do usuario na sede e aínda que esta siga sendo visible.
 3. Cando se peche o navegador, xa que se perde o acceso a Internet, ou cando se apague o Pc por calquera motivo.

• Para poder utilizar a sinatura electrónica, que se poida requirir nalgúns trámites, o dispositivo de navegación deberá soportar necesariamente "javascript".

• Se o equipo do usuario estivese infectado con algún virus, troiano, verme ou calquera outro tipo de programa que afecte a seguridade, o aparente funcionamento incorrecto non será asumido polos responsables da sede. Para tal efecto, recoméndase o acceso a: http://www.osi.es/ (A Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) é un servizo do Goberno español para proporcionar a información e o soporte necesarios para evitar e resolver os problemas de seguridade que poden afectarnos ao navegar por Internet).

Navegación

Ao entrar na sede electrónica, observarase un aviso de benvida que ratifica a entrada correcta na sede electrónica..

A páxina principal mostra as seguintes opcións de navegación:

Na cabeceira, móstranse as distintas linguas nas que se ofrecen os contidos da sede e pódese cambiar entre elas.

Ofrécese un buscador que actuará dentro dos contidos e lingua específica da sede..

No extremo superior dereito, pódese observar a data e a hora na que se entrou na sede e data e hora do servidor en que se aloxa a devandita sede. Actualizando a páxina, pódense comprobar en todo momento as correspondentes data e hora.

A data e a hora da sede é a que terá validez legal e non a do equipo dende o que se realice o trámite.

O usuario da sede electrónica pode elixir navegar a través do menú esquerdo ou dos seguintes enlaces que aparecen no corpo central.

 • Servizos electrónicos Catálogo de servizos aos que poden acceder tanto os interesados coma os seus representantes legais.
 • Estado de tramitación dos procedementos Consulte a situación de tramitación do seu expediente de incentivos rexionais e fondos comunitarios.
 • Notificacións telemáticas Servizo a través do cal os interesados poderán recibir as notificacións e comunicacións administrativas referentes aos expedientes de incumprimento do proxecto de incentivos rexionais e dos procedementos de reintegro de fondos comunitarios previstos na Lei 38/2003, xeral de subvencións..
 • Información sobre incentivos rexionais e fondos comunitarios Consulte información de interese sobre os incentivos rexionais e fondos comunitarios.
 • Normativa Coñeza a normativa aplicable en materia de incentivos rexionais e fondos comunitarios.

Para utilizar os servizos electrónicos que se ofrecen, é necesario dispoñer de DNI electrónico ou doutro certificado electrónico recoñecido de entre os incluídos na lista de certificados admitidos.

Cando o equipo do usuario dispoña dunha impresora conectada e correctamente configurada, pulsando sobre icono impresora Versión imprimible obterase, sobre papel, o contido actual correspondente.

Ao pulsar sobre os enlaces do marco central dereito, accédese a outros contidos e abandónase a sede, mesmo aínda que se acceda en pestana ou ventá nova..

Ofrécense aquí, no marco central dereito, accesos a outras sedes, como a do Ministerio e a do servizo 060. Por último, ofrécense accesos a outros portais: Portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, portal da Administración orzamentaria e portal do Ministerio.

Como saber onde estamos?

Na parte superior da zona central da páxina, móstrase un encabezamento ou «menú de migas» que identifica onde se atopa o visitante da sede e o percorrido feito ata a páxina que se está a visualizar; todas as partes deste encabezamento son enlaces que permiten a navegación.

Elementos de pé de páxina

 • Normativa reguladora da sede: a que estea vixente na data indicada na sede.
 • Información sobre o rexistro electrónico do MINHAP: Información que sobre o rexistro electrónico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, accesible dende esta sede, se publica na sede electrónica do devandito Ministerio.
 • Sistema de verificación da sede: en todo momento se poderá comprobar a autenticidade da sede..
 • Sistema de verificación de selos de órganos: permitirá verificar os selos para actuación administrativa automatizada do órgano titular da sede, cando os haxa..
 • Sinatura electrónica: información sobre os sistemas de sinatura electrónica soportados pola sede.
 • Verificación de documentos electrónicos de incentivos rexionais e de fondos comunitarios: facilitará a verificación da autenticidade dos documentos á disposición do interesado nun procedemento dos previstos na sede, mediante o acceso á URL e a introdución do código electrónico que figure no propio documento.
 • Calendario: acceso a información sobre días inhábiles para os efectos do computo de prazos.
 • Queixas e suxestións: para a presentación de queixas e suxestións.
 • Cartas de servizos: descrición dos servizos ofrecidos polo órgano titular da sede.
 • Vías de comunicación: como comunicarse co órgano titular da sede por outras vías..
 • Guía de navegación | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa | Contactos: acceso ao presente documento, cumprimento coas normas de accesibilidade, aviso legal sobre os contidos, mapa da sede e enderezos de correo electrónico para consultas.
 • Estándares de Internet que cumpre a sede: CSS válido XHTML válido Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0