Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 14:14:16
  • Inicio
  • > Queixas e suxestións

Queixas e suxestións

  • Presentación presencial ou por correo postal perante os rexistros xerais e as oficinas de atención ao público dos servizos centrais e das oficinas periféricas do departamento, dirixidas aos órganos ou organismos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.

  • Presentación telemática a través do servizo da Inspección Xeral do Departamento, operativo na sede electrónica central do Ministerio.

Presentación telemática de queixas e suxestións