Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 13:10:31
  • Inicio
  • > Sinatura electrónica

Sinatura electrónica

As especificacións de sinatura electrónica axustaranse á política de sinatura electrónica e certificados no ámbito da Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos, mediante a utilización de certificados electrónicos dos previstos no artigo 13.2, subepígrafes a) e b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Relación de prestadores de servizos de certificaciónAbre en nueva ventana

Punto de información sobre sinatura electrónica na FNM Abre en nueva ventana