Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección Xeral de Fondos Europeos
martes, 11 de maio de 2021 0:01:12
  • Inicio
  • > Validación do certificado de sede

Validación do certificado de sede

 Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real decreto1671/2009, do 6 de novembro de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), (PDF, aprox. 436,20 kB), por que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño (PDF, aprox. 532,58 kB), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

 Poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica Central deste ministerio, de forma directa e gratuíta, a través da plataformaVALIDe  Abre en nueva ventana

 Os certificados de sede Abre en nueva ventana teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión mal intencionada de terceiros.