Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 14:34:14
  • Inicio
  • > Estado de tramitación dos procedementos

Estado de tramitación dos procedementos

INCENTIVOS REXIONAIS

Consulta de expedientes Abre en nueva ventana de incumplimiento de Incentivos rexionais

Mediante esta consulta interactiva, poderá consultar o estado de tramitación do expediente no que estea interesado. Previamente, debe solicitar o código electrónico asociado ao expediente, o que poderá efectuar mediante solicitude dirixida á Subdirección Xeral de Incentivos Rexionais, a través do formulario de propósito xeral para a consulta de estado de tramitación Abre en nueva ventana previsto no rexistro electrónico do Ministerio de Facenda.

FONDOS COMUNITARIOS

Consulta de procedemento de reintegro de subvencións recibidas de fondos comunitarios.

A consulta poderá realizala a través do formulario de propósito xeral para a consulta de estado de tramitación Abre en nueva ventana previsto no rexistro electrónico do Ministerio de Facenda.